برگزاری اولین همایش تحول دیجیتال در صنعت نفت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ACMP

 اولین همایش تحول دیجیتال در صنعت نفت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت ACMP در 4 دی ماه 98 با حضور مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران، پژوهشگاه صنعت نفت و جمعی از مدیران شرکت های خصوصی فعال برگزار گردید.