بازدید مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت و مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی نفت از سیستم یکپارچه مدیریت پروژه مبتنی بر (BIM)

کسری نوری مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت و محمد ناصری مدیر اجرایی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در حاشیه بازدید از غرفه شرکت ملی نفت ایران در این نمایشگاه از سیستم یکپارچه مدیریت پروژه مبتنی بر (BIM) در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی بازدید کرد.