پروژه احداث 5 واحد Manifold شمالی و خطوط انتقالی مربوطه در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی

 

 

شرح خدمات

 طراحی و توسعه سیستم یکپارچه مدیریت بر مبنای مدلسازی اطلاعات (BIM) شامل 8 ماژول اصلی و 16 زیر سیستم تحت وب بر اساس استاندارد بدنه دانش مدیریت پروژه (PMBOK)

ساخت مدل اطلاعاتی (BIM) منیفولد ها

ساخت مدل 3D و BIM کلیه خطوط انتقالی

ساخت و بروز رسانی مدل های پایش پیشرفت 4D
 ساخت مدل جامع مدیریت دارایی های فیزیکی

ساخت مدل های واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR)

 

کارفرما پیمانکار