معاون نظام فنی و عمرانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: استان تهران نخستین استانی است که در سال ۱۳۹۷ پروژه بزرگ و تخصصی BIM را پایه گذاری کرد.

تدوین روش اجرایی BIM به دانشگاه علم و صنعت رسید.

نخستین گردهمایی تبیین استراتژی اجرایی و مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی با هدف تبیین استراتژی اجرایی BIM به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تهران و بهره‌گیری از ابزار برای برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت بهینه ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و طرح‌های عمرانی برگزار شد.