سخنرانی دکتر فرزاد پور رحیمیان پیرامون بررسی نقش (BIM) در سازمان های مجری پروژه

     دکتر فرزاد پور رحیمیان عضو هیئت علمی دانشگاه Northumberia انگلستان و برنده جایزه BuildingSMART International 2018 پیرامون بررسی نقش فرآیند مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در سازمان های مجری پروژه سخنرانی خواهند نمود.

زمان همایش: شنبه 28 اردیبهشت ماه 98، ساعت 9 الی 11:30

محل برگزاری: میدان آرژانتین، ابتدای آفریقای شمالی، بلوار دادمان، سالن همایش های استانداری تهران