اولین همایش چشم انداز تحول دیجیتال در صنعت نفت با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت فناور ACMP برگزار گردید.

 

     دکتر فرزاد پور رحیمیان عضو هیئت علمی دانشگاه Northumberia انگلستان و برنده جایزه BuildingSMART International 2018 پیرامون بررسی نقش فرآیند مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در سازمان های مجری پروژه سخنرانی خواهند نمود.

دکتر تورج دهقانی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در حاشیه بازدید از غرفه شرکت ملی نفت ایران در نمایشگاه بین المللی نفت از سیستم یکپارچه مدیریت پروژه مبتنی بر (BIM) در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی بازدید کرد.

     کسری نوری مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت و محمد ناصری مدیر اجرایی  نمایشگاه بین المللی نفت در حاشیه بازدید از غرفه شرکت ملی نفت ایران در این نمایشگاه از سیستم یکپارچه مدیریت پروژه مبتنی بر (BIM) در طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی بازدید کرد.

     مهندس پرویز قوامی نژاد، معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان از غرفه شرکت پیشتازان مدیریت ساخت آراد بازدید نمود

معاون نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: برای تدوین دستورالعمل اجرایی BIM ، حدود 950 نفر ساعت کار گروهی و حدود 35 جلسه تخصصی برگزار شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تدوین ۵ سند توسعه ای استان تهران، حاصل ۱۸ ماه تلاش دستگاه های اجرایی استان تهران است.

معاون فنی اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت:اجرایی شدن فرایند BIM مهمترین اقدام معاونت نظام فنی اجرایی سازمان مدیریت تهران است